Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Sociálne dávky - Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Názov dávky:
príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Oprávnená osoba:
a) matka, ktorá porodila prvé, druhé alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
b) otec dieťaťa, ak
1. matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo
2. dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Podmienky nároku:
a) splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
a) b) narodenie prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
Nárok nevzniká:
- maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti,
- matke, ktorá sa od 4. mesiaca tehotenstva nezúčastňovala gynekologických prehliadok
- matke pri narodení druhého alebo tretieho dieťaťa, ktorej rozhodnutím súdu bolo aspoň jedno z detí narodených pre narodením druhého alebo tretieho dieťaťa zverené súdom do inej starostlivosti.
Nárok na príplatok na druhé alebo na tretie dieťa nevzniká na dieťa narodené pred 1.1.2009.
Výška dávky:
- na jedno dieťa 678,49 Eur
Ak sa matke pri prvom, druhom alebo treťom pôrode narodí viac detí, nárok vzniká na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. o 75,69 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Poznámka:
štátna sociálna dávka jednorazová
Pozn. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie