Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých

Ťažko zdravotne postihnutý - Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých

Prehľad podmienok poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu:
Informácie o podmienkach poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu :
Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu:
Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie č.1:
Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie č. 2:
Potvrdenie o podaní daňového priznania:
Vyhlásenie o majetku:
Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi:
Výkaz o odpracovaných hodinách OA s vysvetlivkami:


Vrátené pomôcky:

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie